dr Rafał Wójcicki

Zespół Kancelarii KANONISTA

to doświadczeni prawnicy, prawnicy – kanoniści,

oraz współpracujący z nimi psycholodzy i terapeuci.

Kancelaria Prawna "KANONISTA"

tel. kom. +48 666 296 771
tel. kom. +48 600 720 890

 

Publikacje dr Rafał Wójcicki

1. Trwałość małżeństwa w aspekcie socjologicznym i psychologicznym na podstawie badań biegłych z sadów kościelnych, w: Małżeństwo na całe życie?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 77 – 85.

2. Obowiązkowy udział adwokata w kanonicznym procesie karnym jako wyraz realizacji prawa wiernych do obrony, w: Problemy z sądową ochroną praw człowieka t. 1, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012, s. 71 – 74.

3. Znaczenie narodowości i wyznania narzeczonych w: Jak przygotować do małżeństwa?, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2013, s. 347 – 356.

4. Znaczenie świadectw kwalifikacyjnych w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa w: Dowodzenie w procesach kościelnych, red. J. Krzywkowska, R. Sztychmiler, Olsztyn 2014, 161 – 170.

5. Rola rodziny w wychowaniu religijno – moralnym a odpowiedzialne przygotowanie do życia, w: Wychowanie religijne i moralne, red. M. Różański, R. Sztychmiler, Olsztyn 2015, s. 157 – 170.

6. Postępowanie cywilne odrębne rozwodowe a dobro małoletnich dzieci, w: Kortowski przegląd prawniczy, 2 (2016), s. 46 – 51.

7. Rozłączenie małżonków w prawie cywilnym, w: Kortowski przegląd prawniczy, 3 (2016), s. 201 – 207.

8. Nierozerwalny węzeł małżeński fundamentem rodziny, w: KPP Monografie Prawo Małżeńskie i jego relacje z innymi gałęziami prawa, red. I. A. Jaroszewska, G. Ćwikliński, Olsztyn 2017, s. 102 – 112.

9. Status prawny wojewódzkiego konserwatora zabytków, w: KPP Monografie Ochrona dóbr kultury w rozwoju historycznym, red. M. Różnański, Olsztyn 2017, s. 205 – 215.

10. Dowodzenie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa z tytułu pozornej zgody, w KPP Monografie Teoretyczne i praktyczne aspekty postępowania dowodowego, red. M. Paszkowski, D. Daniluk, M. Rzewuska, Olsztyn 2018, s. 45 – 55.

11. Programy społeczne wspierające rodzinę, w Kortowski Przegląd Prawniczy, nr 1/2020, s. 55 – 71.

12. Wysoki poziom wiedzy kanonistycznej jako warunek na urząd adwokata kościelnego, w: Kortowski Przegląd Prawniczy, nr 2/2020, s. 61 – 75.

13. Sposoby ustalenia ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego, w: Kortowski Przegląd Prawniczy, nr 4/2020, s. 63 – 79.